Miinto kortingscode 100


miinto kortingscode 100

gegevensverwerking, dan brengen wij u een bedrag van 22,50 in rekening conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. AfterPay draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking onder andere voor wat betreft het gebruik van 'cookies' en hoe u in een voorkomend geval uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen AfterPay, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar business partners en medewerkers. Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen AfterPay, haar groeps-vennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Google Analytics, onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. AfterPay verstrekt desgevraagd ook het informatienummer van deze professionele marktpartijen ten einde u in staat te stellen hierover informatie in te winnen. Alle opdrachtgevers die hun consumenten de gelegenheid bieden betalingen te verrichten via AfterPay, hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevens verwerken en worden door AfterPay verplicht te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, integriteit van informatie. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker, zo kunnen we er bijvoorbeeld met behulp van cookies voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Miinto kortingscode 100
miinto kortingscode 100

Miinto kortingscode 100
miinto kortingscode 100

Wellsana kortingscode, Kunstgrasnet kortingscode, Z8 kortingscode,

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht. Aan opdrachtgevers wordt daarnaast ook informatie terug geleverd zoals informatie inzake positief betaalgedrag van hun consument ten einde de betreffende opdrachtgever in staat te stellen deze consument zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte kunt zijn. AfterPay conformeert zich dan ook nadrukkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens verleent u een aantal rechten. Met deze cookies (Facebook, Platform161, Yahoo, Bing en Google Adwords) kunnen wij het effect van onze advertenties meten. AfterPay en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, mijn AfterPay account houders, gebruikmakers van de AfterPay APP en bezoekers van haar website van het grootste belang. AfterPay neemt betaalrisicos over van haar opdrachtgevers en creeert daarnaast optimale bestedingsruimte voor de consumenten van haar opdrachtgevers. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd, afterPay verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag om gebruik te maken van de betaaloplossing AfterPay, (ii) uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene).


Sitemap