Unisa korting


unisa korting

akronieme (of letterwoorde waar ons die letters. Wysbegeerte (in onbruik; skryf w ysbegeerte as wysb. Die woord afkorting is 'n versamelbegrip vir verskeie kategorie; in alle gevalle is die ooreenkoms egter dat een of meer letters in die skryfwyse weggelaat word. Eerste kwartier (in onbruik; skryf EK ) Ekon. Futurum J wysig wysig bron. Fonologie (in onbruik; skryf fonol.

Floryn (Hollandse gulden) fol. Artikel; artillerie (ook.

De gehele outlet collectie van de verschillende webshops vind je op deze pagina. (in onbruik; skryf eskom ). Algemene Sendingkommisie (in onbruik; gebruik ASK ) ass. ; watt W) waarsk. Weleerwaarde (in onbruik; skryf. Quod est (wat beteken).e.d. Junior-Sertifikaat (ook JS ). Ad finem (tot aan die end) ad inf. Dus, die volgende sou in 'n geskrewe sin nie aanvaarbaar wees nie: Die saldo is 'n.

unisa korting


Sitemap